Kurz

Cvičení Zhineng Qigong

Cvičení Zhineng Qigong
A centrum - Cvičení Zhineng Qigong

A centrum

23.11.2023
17:00 - 18:30
Penalizační zóna od 23.11 09:00
Cena kurzu 1320 Kč
Lekce 9 / 12
Cena lekce 330 Kč
Náplň: Záměrem našeho společného cvičení, při kterém zopakujeme, prohloubíme a obohatíme naše dosavadní znalosti a dovednosti metod Zhineng Qigong, bude především:
 •  uvolnění vnitřního napětí (fyzického, psychického i mentálního),
 •  zlepšení pohyblivosti celého těla, kloubů a páteře, aktivování lymfatického   systému, krevního oběhu i energetického systému meridiánů,
 •  aktivování sebeléčebných schopností těla a posílení vnitřní energie. 

Cvičení je vzhledem ke své povaze i způsobu vedení otevřeno i pro začátečníky (jste-li začátečník, prosím, uveďte toto v přihlášce, budu vás kontaktovat s bližšími informacemi ke cvičení).

Kdy:  21.9. -14.12.2023, (kromě 28.9) - celkem 12 lekcí vždy ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod (lze se přihlásit i na jednotlivé lekce)

Cena:  3 960 Kč za předplacených 12 lekcí (tj. 330 Kč za lekci v délce 1,5 hod)

(příp. 390 Kč jednorázově za 1 lekci)

 S sebou: pohodlné oblečení a teplé ponožky

Rezervace místa / přihlašování na: jolana.zhnqg@gmail.com nebo na tel. 723 079 204


Co je Zhineng Qigong?

- je celostní systém cvičení s léčebným zaměřením, vyniká svojí jednoduchostí a vysokou efektivitou
- propojuje meditativní stav mysli s fyzickým pohybem a zahrnuje především:
 • jednoduchá a vědomě prováděná statická i dynamická cvičení
 • meditativní a dechová cvičení
 • zvuky a mudry
 • základní sestavy pro jednotlivé úrovně cvičení (LIFT QI UP POUR QI DOWN , BODY AND MIND, FIVE ONE FORM)
- je založen na propojení esence různých dávných stylů Qigong s poznatky současné vědy, znalostmi
západní i tradiční čínské medicíny i západní a východní filozofie
- je vhodný pro všechny věkové kategorie (od dětství do vysokého věku) a jakoukoliv fyzickou kondici (cvičíme převážně ve stoje a vsedě a vzhledem k léčebnému zaměření lze některé cviky provádět i v leže)

Co Vám může Zhineng Qigong přinést?
- efektivní cestu k upevnění celkového fyzického i psychického zdraví (zlepšení elasticity celého těla, pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení krevního oběhu a aktivování lymfatického systému, harmonizování veškerých funkcí těla)
- posílení energie, vitality a imunity
- uvolnění stresu, zklidnění mysli a emocí
- aktivování sebeléčebných schopností těla
- aktivování energetického systému meridiánů a harmonizování proudění Qi tělem
- otevření srdce, sebekultivaci, harmonii a rozvoj lidského potenciálu, moudrosti a skrytých schopností skrze vědomou praxi

Vznik Zhineng Qigong
Teorii a praxi Zhineng Qigong, jako celostní systém cvičení, sebekultivace a léčebnou metodu, vyvinul a sepsal v sedmdesátých letech 20. století čínský vědec, velmistr Taichi a Qigong a lékař západní a čínské medicíny, Dr. Pang Ming. Propojil v něm esenci různých dávných stylů Qigong s poznatky současné vědy, čínské a západní medicíny, západní a východní filozofie.
Dr. Pang Ming tak vytvořil velmi efektivní metodu Qigong, jejíž praktikování může být nejen jedním z pilířů sebepéče o celkové zdraví či při léčbě nejrůznějších onemocnění, ale i prostředkem k rozvoji lidského potenciálu a tím i k vytvoření harmonického bytí a světa.
Zhineng Qigong byl s velkou úspěšností využíván v „Huaxia centru“ u Pekingu v Číně, které v 90-tých letech 20.století založil a vedl Dr. Pang, a kde se léčilo tisíce pacientů pouze praktikováním metody Zhineng Qigong, přičemž veškeré poznatky a výsledky léčení byly průběžně vědecky dokumentovány.
V roce 1997 byl Zhineng Qigong uznán čínskou vládou jako nejefektivnější léčebný styl Qigong a jako léčebná metoda.
Sestava Lift Qi Up Pour Qi Down, z 1.úrovně Zhineng Qigong, se dnes v Číně učí během studia čínské medicíny a sestava Body and Mind, z 2.úrovně, byla uznána čínskou vládou jako léčebné cvičení a stala se součástí studia nejen čínské medicíny, ale i terapeutickým cvičením v některých čínských klinikách.

Jolana Kybová - o mě:
S metodou Zhineg Qigong jsem se poprvé setkala na kurzu v roce 2011, kdy jsem po letech zkušeností s různými terapeutickými metodami hledala cvičení, které by mi přinášelo nejen uvolnění tělesných blokád, ale i zklidnění přetížené mysli.
Každodenní pravidelné cvičení metody 1. úrovně - Lift Qi Up Pour Qi Down mi přinášelo uvolnění těla, zmírnění a ústup bolestí, zklidnění mysli, dostatek energie a současně dalo tušit hlubší potenciál celé metody.
Od ledna 2016 jsem začala se studiem instruktorského kurzu 1. úrovně Zhi Neng Qi Gong (psáno i Zhineng Qigong), které mi, kromě pozitivního vlivu na moje zdraví, pomohlo objevit další rovinu metody Zhineng Qigong jako nástroje, který nás vede na cestě k sobě, k vnitřnímu klidu a harmonii a k poznání hloubek, krás a plnosti života, které často, pohlceni běžným životem plným stresu a shonu, vůbec nevnímáme.
Přínos metody Zhineng Qigong pro mě samotnou, včetně schopnosti realizovat dříve nemyslitelné pozitivní změny ve vlastním životě, byly pro mě velmi silnou motivací ke sdílení této metody a zahájení lektorské činnosti v roce 2018.

Kromě základních instruktorských kurzů Zhineng Qigong:
 • roční instruktorské studim 1. úrovně - Lift Qi Up Pour Qi Down - pod vedením lektorky Jitky Masek ze školy Qi Gong pro zdraví a vitalitu a Tilly Van Opsal z Chi Neng Institute, Belgie
 • instruktorské studim 2. úrovně - Body and Mind Form - (2-leté), pod vedením lektorky Jitky Masek a mistra Tao Qingyu z Číny z Harmonious Big Family
 • instruktorské studim 3. úrovně, pod vedením lektorky Jitky Masek a mistra Tao Qingyu z Číny z Harmonious Big Family
 • prohlubuji a rozšiřuji svoje dovednosti a znalosti metod Qigongu u dalších lektorů, přičemž někteří z nich jsou přímými žáky Dr. Pang Ming, zakladatele metody Zhineng Qigong:
 • 3. úroveň Zhineng Qigong, pod vedevím mistrů Tao Qingyu a Sun Yu z Číny z Harmonious Big Family
 • Qi Gong terapie s lektorkou Sew Pei See z Malajsie
 • Znovu-zrození – do nového způsobu myšlení a léčení - mezinárodní 3blokový kurz s mistry Zhineng Qigong Lu Zhengdao a Ling Ming z Dao Qi World
 • Rozvinutí mimořádných schopností léčení Qigongem s mistrem Wei Qi Feng z Číny z Harmonious Big Family
 • Zhineng Taiji Ball s lektorkou Jitkou Masek ze školy Qi Gong pro zdraví a vitalitu
 • Mingjue Gongfu – Probuď své vědomí a srdce - (Zhineng Qigong) – roční kurz s mistrem Wei Qi Feng z Číny
Kromě Zhineng Qigong se věnuji terapeutické praxi, v rámci které propojuji dosud nabyté znalosti a dovednosti nejen z Zhineng Qigong, Qi terapie, ale i z tradiční čínské medicíny (pokračuji 4. rokem ve studiu), aurikuloterapie, mykoterapie, antroposofie a dalších metod.
Již proběhlo
Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)